SZC logo

Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum

OM kód: 203048/019 | 3100 Salgótarján Május 1. út 58.

Intézmény logo

Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Technikum

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • Teams
 • KRÉTA

Történet

Iskolánk története

Történet

Iskolatörténet

 

Iskolánk elődjének a Salgótarjáni Magyar Királyi Állami Kereskedelmi Középiskola tekinthető, amelyben 1939. szeptember 5-én indult meg a tanítás az első évfolyamon a Bem utca 4. szám alatt. 1946-ban a kereskedelmi iskola birtokolta épületben 8 osztály tanítására nyílt lehetőség. Az ekkor Salgótarjáni Állami Kereskedelmi Középiskola néven működő intézménybe már leánytanulókat is felvettek.

Az 1950-51-es tanévtől kezdődően a közgazdasági irányvonal vált uralkodóvá, a név is Állami Salgótarjáni Közgazdasági Középiskolára változott. A 60-as években - a pénzügyi, banki, közigazgatási szakemberek iránti igényt kielégítendő - újabb ágazatokon indult képzés.

1958-ban vette föl az iskola az 1848-as forradalom jeles alakjának, Táncsics Mihálynak a nevét.

A 70-es években a középszintű közgazdászok iránti megnövekedett igény tette szükségessé, hogy 1978-ban nagyobb épületbe - a jelenlegi helyére - költözzön az intézmény.

Az emberi erőforrások fejlesztése program keretében 1992-ben beindított általános közgazdasági képzést a Világbank hitellel támogatta.

Az iskola - 188 induló közül eredményes pályázatával - a kezdetektől részt vett a szakmacsoportos közgazdászképzés kidolgozásában és beindításában.

A korábbi, túlzottan specializált szakmai oktatás helyett jól konvertálható, széles alapozást biztosítunk a majdani szaktárgyakhoz, mivel több szakterületen is felhasználható alapismereteket nyújt programunk. Felkészítjük tanulóinkat a mindenkori munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakmai képesítés megszerzésére, felsőfokú tanulmányok folytatására.

Ez a képzési forma korszerű általános és szakmai alapműveltség megszerzésére ad lehetőséget, melynek eredményeként diákjaink vállalkozó, alkalmazkodni és váltani tudó, munkabíró, a munkahelyet megbecsülő és a technika iránt fogékony fiatalokká válnak.

A 2004/2005. tanévtől új képzési formába kapcsolódtunk be: idegen nyelvi (angol és német) előkészítő évfolyammal bővített közgazdasági osztályt indítottunk. Ez az öt évfolyamos képzési forma igen népszerű: a 9. évfolyamon az idegen nyelv (heti 12 órában) és az informatika (4 órában) tanulása mellett elsősorban a készségek fejlesztésén van a hangsúly. A 10. évfolyamtól kezdődően szakmacsoportos képzés folyik, amely a 13. évfolyam végén érettségi vizsgával zárul.

A nappali tagozaton iskolarendszerű Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképzést az iskola az 1995/96. tanév óta folytat a munkaerőpiac igényeinek megfelelően.

Az érettségit követő ifjúsági szakképzés korszerűsítését 1998-2000 között a Világbank újabb hitellel támogatta. A program – melynek keretében iskolánk a pénzügyi-számviteli ügyintéző és az ügyintéző titkári szakmák tananyagfejlesztésében vett részt – a szakképzés megújítását, a munkaerőpiac által igényelt, gyakorlatorientált képzés bevezetését szolgálta.

A 2003/2004-es tanév újabb mérföldkő szakképzésünk megújításában, hiszen A vállalkozói készségek fejlesztése a középfokú oktatásban elnevezésű Phare-program módot ad arra, hogy tanulóink középiskolai tanulmányaik során – az általuk alapított szimulált vállalkozások működtetésén keresztül – felkészüljenek az üzleti életre.

Salgótarján két középiskolájának történetében 2007. július 1-jétől kezdődően új fejezet nyílt. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának határozata, a Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskolát jogutóddal megszüntette, és a Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskolába integrálta.

A létrejött intézmény neve Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola.

A szakképzési kínálatunk növelése, ill. a munkaerőpiac igényeinek kielégítése miatt folyamatosan növeljük és változtatjuk az érettségire épülő szakmák kínálatát. A hagyományosan „közgés” közgazdasági és ügyviteli szakmacsoportos (közép-és emelt szintű) szakmák mellett kínálunk kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportba tartozó emelt szintű logisztikai ügyintéző képzést is.

A 2007/2008-as tanévtől intézményünk – a városban elsőként – bevezette a modulrendszerű, kompetencia alapú szakképzést az új OKJ-s szakmák esetében.

A városfejlesztés koncepcióval összhangban, reagálva a környezeti igények változására a 2011/2012-es tanévtől idegen nyelvi (angol és német) előkészítő évfolyammal bővített vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos osztályt indítunk. A iskolában inkább az idegenforgalom a domináns. Együtt az OKJ-ben szereplő valamennyi vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos szakma oktatására vállalkozhatunk a szakképzési szakaszban.

A 2013-14-es tanévtől áttérünk felmenő rendszerben az ágazati beiskolázásra és a hozzá kapcsolódó 9-12. évfolyamon folytatott szakképzésre. Diákjaink a szakmai érettségi vizsgával a munkaerőpiacon használható, a foglalkoztatottság növelését is jelentő szakképesítést szerezhetnek. Ha még egy évig az intézményünkben maradnak, akkor az ágazathoz tartozó újabb végzettséget szerezhetnek a komplex szakmai vizsga letételével. Emellett feladatunk a felsőoktatásba bejutásra felkészítés is. Az iskolában 2013 szeptemberétől közgazdasági, turisztikai és ügyvitel, majd 2015. szeptemberétől informatika ágazati osztályokban indítunk szakképzést.

A 2015-16-os tanév újabb változás és kihívás elé alította a Táncsics közösségét.

A szakképzés országos átszervezésével a Szakképzési Centrumok létrehozásával a Salgótarjáni Szakképzési Centrum tagintézménye lettünk. Iskolánk neve: Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakközépiskolája lett. 2016. szeptember 1-jétől az intézmény neve: Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája névre változott.

 1. szeptemberétől kikerült az iskola nevéből a „szakközépiskola”, mivel az OKJ ilyen szintű szakmákat nem tartalmaz azon ágazatokban, amelyekben mi képzünk.

2020/2021-es tanévtől nevünk a Nógrád Megyei Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Technikumra változott.

2020- tól szakmajegyzék alapján képezzük a hozzánk járó diákokat és felnőtteket nappali és esti tagozaton. Élni kívánunk azzal a lehetőséggel is, hogy szerepet vállaljunk a felnőttképzésben és programkövetelmények alapján képezzük a hozzánk jelentkezőket.

 1. szeptember 1-től iskolánk bővült egy Pásztói telephellyel ahol érettségire épülő szakképzéssel foglalkozunk nappali és esti tagozaton.

 

 


Partnereink

SZC logo

Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Technikum

   3100 Salgótarján Május 1. út 58.

  • Telefon: +36 32 411898

   E-mail: tancsics.st@tancsics-nmszc.hu

   OM azonosító: 203048/019


  2023Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Technikum