SZC logo

Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum

OM kód: 203048/019 | 3100 Salgótarján Május 1. út 58.

Intézmény logo

Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Technikum

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA

Történet

Iskolánk története

Történet

Iskolatörténet

 

Iskolánk elődjének a Salgótarjáni Magyar Királyi Állami Kereskedelmi Középiskola tekinthető, amelyben 1939. szeptember 5-én indult meg a tanítás az első évfolyamon a Bem utca 4. szám alatt. 1946-ban a kereskedelmi iskola birtokolta épületben 8 osztály tanítására nyílt lehetőség. Az ekkor Salgótarjáni Állami Kereskedelmi Középiskola néven működő intézménybe már leánytanulókat is felvettek.

Az 1950-51-es tanévtől kezdődően a közgazdasági irányvonal vált uralkodóvá, a név is Állami Salgótarjáni Közgazdasági Középiskolára változott. A 60-as években - a pénzügyi, banki, közigazgatási szakemberek iránti igényt kielégítendő - újabb ágazatokon indult képzés.

1958-ban vette föl az iskola az 1848-as forradalom jeles alakjának, Táncsics Mihálynak a nevét.

A 70-es években a középszintű közgazdászok iránti megnövekedett igény tette szükségessé, hogy 1978-ban nagyobb épületbe - a jelenlegi helyére - költözzön az intézmény.

Az emberi erőforrások fejlesztése program keretében 1992-ben beindított általános közgazdasági képzést a Világbank hitellel támogatta.

Az iskola - 188 induló közül eredményes pályázatával - a kezdetektől részt vett a szakmacsoportos közgazdászképzés kidolgozásában és beindításában.

A korábbi, túlzottan specializált szakmai oktatás helyett jól konvertálható, széles alapozást biztosítunk a majdani szaktárgyakhoz, mivel több szakterületen is felhasználható alapismereteket nyújt programunk. Felkészítjük tanulóinkat a mindenkori munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakmai képesítés megszerzésére, felsőfokú tanulmányok folytatására.

Ez a képzési forma korszerű általános és szakmai alapműveltség megszerzésére ad lehetőséget, melynek eredményeként diákjaink vállalkozó, alkalmazkodni és váltani tudó, munkabíró, a munkahelyet megbecsülő és a technika iránt fogékony fiatalokká válnak.

A 2004/2005. tanévtől új képzési formába kapcsolódtunk be: idegen nyelvi (angol és német) előkészítő évfolyammal bővített közgazdasági osztályt indítottunk. Ez az öt évfolyamos képzési forma igen népszerű: a 9. évfolyamon az idegen nyelv (heti 12 órában) és az informatika (4 órában) tanulása mellett elsősorban a készségek fejlesztésén van a hangsúly. A 10. évfolyamtól kezdődően szakmacsoportos képzés folyik, amely a 13. évfolyam végén érettségi vizsgával zárul.

A nappali tagozaton iskolarendszerű Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképzést az iskola az 1995/96. tanév óta folytat a munkaerőpiac igényeinek megfelelően.

Az érettségit követő ifjúsági szakképzés korszerűsítését 1998-2000 között a Világbank újabb hitellel támogatta. A program – melynek keretében iskolánk a pénzügyi-számviteli ügyintéző és az ügyintéző titkári szakmák tananyagfejlesztésében vett részt – a szakképzés megújítását, a munkaerőpiac által igényelt, gyakorlatorientált képzés bevezetését szolgálta.

A 2003/2004-es tanév újabb mérföldkő szakképzésünk megújításában, hiszen A vállalkozói készségek fejlesztése a középfokú oktatásban elnevezésű Phare-program módot ad arra, hogy tanulóink középiskolai tanulmányaik során – az általuk alapított szimulált vállalkozások működtetésén keresztül – felkészüljenek az üzleti életre.

Salgótarján két középiskolájának történetében 2007. július 1-jétől kezdődően új fejezet nyílt. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának határozata, a Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskolát jogutóddal megszüntette, és a Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskolába integrálta.

A létrejött intézmény neve Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola.

A szakképzési kínálatunk növelése, ill. a munkaerőpiac igényeinek kielégítése miatt folyamatosan növeljük és változtatjuk az érettségire épülő szakmák kínálatát. A hagyományosan „közgés” közgazdasági és ügyviteli szakmacsoportos (közép-és emelt szintű) szakmák mellett kínálunk kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportba tartozó emelt szintű logisztikai ügyintéző képzést is.

A 2007/2008-as tanévtől intézményünk – a városban elsőként – bevezette a modulrendszerű, kompetencia alapú szakképzést az új OKJ-s szakmák esetében.

A városfejlesztés koncepcióval összhangban, reagálva a környezeti igények változására a 2011/2012-es tanévtől idegen nyelvi (angol és német) előkészítő évfolyammal bővített vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos osztályt indítunk. A iskolában inkább az idegenforgalom a domináns. Együtt az OKJ-ben szereplő valamennyi vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos szakma oktatására vállalkozhatunk a szakképzési szakaszban.

A 2013-14-es tanévtől áttérünk felmenő rendszerben az ágazati beiskolázásra és a hozzá kapcsolódó 9-12. évfolyamon folytatott szakképzésre. Diákjaink a szakmai érettségi vizsgával a munkaerőpiacon használható, a foglalkoztatottság növelését is jelentő szakképesítést szerezhetnek. Ha még egy évig az intézményünkben maradnak, akkor az ágazathoz tartozó újabb végzettséget szerezhetnek a komplex szakmai vizsga letételével. Emellett feladatunk a felsőoktatásba bejutásra felkészítés is. Az iskolában 2013 szeptemberétől közgazdasági, turisztikai és ügyvitel, majd 2015. szeptemberétől informatika ágazati osztályokban indítunk szakképzést.

A 2015-16-os tanév újabb változás és kihívás elé alította a Táncsics közösségét.

A szakképzés országos átszervezésével a Szakképzési Centrumok létrehozásával a Salgótarjáni Szakképzési Centrum tagintézménye lettünk. Iskolánk neve: Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakközépiskolája lett. 2016. szeptember 1-jétől az intézmény neve: Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája névre változott.

  1. szeptemberétől kikerült az iskola nevéből a „szakközépiskola”, mivel az OKJ ilyen szintű szakmákat nem tartalmaz azon ágazatokban, amelyekben mi képzünk.

2020/2021-es tanévtől nevünk a Nógrád Megyei Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Technikumra változott.

2020- tól szakmajegyzék alapján képezzük a hozzánk járó diákokat és felnőtteket nappali és esti tagozaton. Élni kívánunk azzal a lehetőséggel is, hogy szerepet vállaljunk a felnőttképzésben és programkövetelmények alapján képezzük a hozzánk jelentkezőket.

  1. szeptember 1-től iskolánk bővült egy Pásztói telephellyel ahol érettségire épülő szakképzéssel foglalkozunk nappali és esti tagozaton.

 

 


Partnereink

SZC logo

Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum


Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Technikum

3100 Salgótarján Május 1. út 58.

Telefon: +36 32 411898

E-mail: tancsics.st@tancsics-nmszc.hu

OM azonosító: 203048/019


2024Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Technikum